20 lipca w Częstochowie – bicie rekordu w pobieraniu krwi dla ratowania życia i zdrowia