19 marca 2019 – Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Wszystkim pracownikom służb społecznych życzmy, by codzienna praca na rzecz potrzebujących przynosiła satysfakcję i radość. Pamiętajcie, że codziennie, dzięki Wam, dla wielu osób świat staje się lepsz

y.